Reserveringsvoorwaarden Agriturismo Crose

1. AANSPRAKELIJKHEID

In geen geval draagt Agriturismo Crose enige verantwoordelijkheid voor de huurder in geval van persoonlijk letsel, verlies van of schade aan diens eigendom, hoe dan ook veroorzaakt. Ook in geval van diefstal van eigendom en/of geld draagt Agriturismo Crose in geen geval enige verantwoordelijkheid. Het gebruik van alle faciliteiten van Agriturismo Crose (zoals bijvoorbeeld zwembad, speeltuin en het gehele terrein) is voor eigen risico.

Tevens is het zich begeven rondom de dieren voor eigen risico.


2. ANNULERINGSVERZEKERING

Wij adviseren dat elke huurder een annuleringsverzekering afsluit. In geval van annulering

kan de huurder dan aanspraak maken op terugbetaling van de huursom; de reden van

annulering moet dan wel binnen het dekkingsgebied van de annuleringsverzekering vallen.


3. ANNULERINGEN

Iedere annulering dient schriftelijk aan Agriturismo Crose bevestigd te worden.

De annulering is van kracht, vanaf de datum dat Agriturismo Crose dit bericht heeft

ontvangen. Een annulerende huurder is aan Agriturismo Crose de volgende bedragen verschuldigd:

Bij annulering door de huurder:

• méér dan 24 kalenderweken vóór aankomstdatum wordt de aanbetaling

(40% huursom) terugbetaald, minus 50 euro administratiekosten.

• tussen de 8 en 24 kalenderweken vóór aankomstdatum wordt de aanbetaling niet

meer terugbetaald.

• binnen de 8 kalenderweken vóór aankomstdatum is géén terugbetaling van

aanbetaling en restantbetaling van huursom van toepassing. Het volledige

huurbedrag is verschuldigd.

Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.

Als u korter verblijft dan eerder gereserveerd, wordt dit gezien als een annulering. Het

huurbedrag wordt dan ook berekend over de gehele aanvankelijk gereserveerde

periode.

Bij annulering door verhuurder:

In een zeer uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat Agriturismo Crose onverhoopt uw

reservering moet annuleren. In dat geval krijgt u per omgaande uw betaalde reissom terug. Verdere rechten kunt u niet aan deze annulering ontlenen.

4. RESERVERINGSVOORWAARDEN

a) U kunt telefonisch, schriftelijk of via Internet reserveren. Deze manieren van reserveren

zijn voor u en Agriturismo Crose bindend en rechtsgeldig.

b) De minimale huurperiode voor een appartement of lodgetent is 1 week in het

hoogseizoen.

c) In geval van een optie, wordt de accommodatie 2 dagen voor desbetreffende huurder

vrijgehouden. Bij verstrijken van deze 2 dagen, zonder tegenbericht, is Agriturismo Crose

gerechtigd om de accommodatie weer vrij beschikbaar te stellen.5. BETALINGSCONDITIES

Nadat de verhuurder akkoord is gegaan met de reservering ontvangt de huurder van

Agriturismo Crose een boekingsbevestiging, tevens factuur.

De betalingswijze is als volgt:

• 40% van de totale reissom dient binnen 7 dagen na reservering door Agriturismo

Crose ontvangen te zijn.

• Acht weken vòòr aankomst dient het resterende bedrag te zijn overgemaakt aan

Agriturismo Crose (volledige huursom voldaan).

Hiervoor zullen we een herinnering sturen. Indien niet binnen 7 weken voor aankomstdatum aan dit betaalverzoek wordt voldaan, is Agriturismo Crose gerechtigd de reservering te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitureerd.

• De huurder is na het aangaan van de reservering het volledige bedrag van de

reservering verschuldigd aan Agriturismo Crose, met inachtneming van de

annuleringsvoorwaarden.

• Bij eerder vertrek gelden de annuleringsvoorwaarden.

• Eventueel extra kosten die u maakt tijdens uw verblijf bij ons, dient u contant af te

rekenen voor vertrek.


Let op: Bij niet tijdige betaling van de aanbetaling of restantbetaling is Agritusmo Crose

gerechtigd om de boeking te annuleren en annuleringskosten in rekening te brengen.6. VERANTWOORDELIJKEHEID

De persoon die de (aan)betaling van de reserveringsbevestiging/factuur doet, is en blijft

verantwoordelijk voor zijn of haar medereizigers en moet verzekerd zijn van het feit dat zij

op de hoogte zijn van de boekingsvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. In geval de boekingsvoorwaarden niet worden nageleefd, heeft de eigenaar het recht om aan de huurder de toegang tot de accommodatie te weigeren.


De volgende punten in het bijzonder zijn hierbij van belang:

a) Het aantal personen mag nooit meer bedragen dan op de reserveringsbevestiging

vermeld staat.

b) De huurder dient zich te houden aan de voorwaarden, welke vermeld staan in de

beschrijving van de accommodatie.

c) Honden zijn welkom bij ons, mits dit duidelijk van te voren is afgesproken en

aangegeven is bij de reservering. De eigenaar is verantwoordelijk voor zijn/haar hond,

en dient ervoor zorg te dragen dat deze niet tot overlast is voor overige gasten.

Agriturismo Crose kan op geen enkele manier verantwoordelijk voor letsel of schade,

toegebracht door honden van onze gasten.

d) Bij vertrek dient u de accommodatie opgeruimd en netjes achter te laten. Is dit niet het

geval, kunnen aan de huurder kosten in rekening worden gebracht voor extra

schoonmaak indien noodzakelijk.

e) Op de dag van aankomst kunt u de accommodatie vanaf 16.00 uur betrekken. Op de

dag van vertrek dient u de accommodatie om 10.00 uur te verlaten, tenzij anders

vermeld.

f) Onze appartementen, lodgetenten en campingplaatsen zijn rookvrij. Dit betekent dat

het niet toegestaan is om te roken op ons terrein.

g) Tussen 22.00 uur in de avond en 08.00 uur in de ochtend willen de de rust bij

Agriturismo Crose waarborgen en verwachten we dat alle huurders geen overlast

bezorgen voor hun mede-huurders.

h) Mocht het zo zijn dat u als huurder bezoeker(s) wilt ontvangen in uw accomodatie dan

dient dit vooraf gemeld en overlegd te worden met Agriturismo Crose. Bezoekers zijn 1x

keer per huurperiode toegestaan. Het is niet toegestaan voor de bezoeker(s) om in de

accomodatie te overnachten. Per bezoeker vragen we een vergoeding van 5 euro per

dag / 2,50 euro per halve dag.7. IN GEVAL VAN SCHADE

Tijdens uw verblijf in de vakantiewoning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor het

gehuurde vakantieverblijf, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde verblijf

behoren. Schade door u en/of uw medereizenden veroorzaakt, dient geheel vergoed te

worden aan de verhuurder. Alle schades dienen direct gemeld te worden aan de eigenaar.

Agriturismo Crose is bij voorbaat gerechtigd de huurder – na afloop van de huurperiode bij

constatering van niet gemelde veroorzaakte schade – aansprakelijk te stellen, waarbij alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van huurder.

We raden u aan een reisverzekering af te sluiten om schadekosten te dekken.