Privacy Statement Agriturismo Crose

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met het privacy- en cookiebeleid van Agriturismo Crose. We gaan zorgvuldig met al jouw gegevens om. Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt. In deze privacyverklaring staat precies wat we met jouw gegevens doen. Agriturismo Crose is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Agriturismo Crose verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• voor- en achternaam

• adresgegevens

• emailadres

• telefoonnummer

• paspoortnummer/ idkaartnummer en geboortedatum

• overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Agriturismo Crose verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

• het afhandelen van de betaling om de reservering vast te leggen

• je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen

voeren

• je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten of het eventueel

verzenden van de nieuwsbrief

• Agriturismo Crose verwerkt ook persoonsgegevens waar wij wettelijk toe verplicht zijn:

  • aanmelden van gasten bij de Questura (Polizia in Alessandria)
  • aannmelden van gasten bij Sistema Piemonte (Turismo)

• Agriturismo Crose analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te

verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Agriturismo Crose bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bij reserveringen, de volgende gegevens tot 7 jaar na reservering:

• voor- en achternaam

• adres

• emailadres

• telefoonnummer

• gegevens die je verstrekt hebt via email of telefonisch

Bij informatie aanvragen, tot 1 jaar na aanvraag:

• voor- en achternaam

• adres

• emailadres

• telefoonnummer

• gegevens die je verstrekt hebt via e-mail of telefonisch

We bewaren we de factuur en klantgegevens i.m.v. onze wettelijk verplichtingen (7 jaar) naar de belastingdienst. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

Delen van de persoonsgegevens met derden

Agriturismo Crose verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zoals bijvoorbeeld onze boekhouder en webhosting. Agriturismo Crose blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Agriturismo Crose gebruikt functionele en tracking cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Agriturismo Crose en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het volgende mailadres: info@agriturismocrose.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen

Agriturismo Crose neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo heeft onze website een SSL certificaat. Dit wil zeggen, dat wij jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding versturen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@agriturismocrose.com

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht onze privacyverklaring te wijzigen.

Wij zullen deze wijzigingen aankondigen en deze treden op het aangegeven tijdstip in werking.